Voorwaarden TFP

TFP is de afkorting van Time For Portfolio. Dat betekent dat we samenwerken zonder elkaar te betalen om ons beiden portfolio uit te breiden. De samenwerking is op gelijkwaardige basis en gericht op het versterken van elkaars portfolio.

Wat verwacht ik van een model? Je bent spontaan en enthousiast in de omgang. Nakomen van afspraken is iets heel normaals voor je. Je streeft naar een zo goed mogelijk resultaat, net als ik als fotograaf. Kortom, jij zet je net als ikzelf voor 200% in voor een super resultaat. Ik werk op TFP basis niet anders dan op commerciële basis. Dus ik lever binnen de afgesproken tijd de foto’s. Verder geef ik je de ruimte om een favoriet te kiezen uit een selectie van beste foto’s. Uiteraard verwacht ik van een model dezelfde betrouwbare houding.

Auteursrecht

De foto’s mogen door jou als model enkel gebruikt worden voor je eigen portfolio, website en privé gebruik. Voor ieder commercieel gebruik van de foto’s is toestemming nodig. Het (laten) publiceren in gedrukte media of insturen voor fotowedstrijden is tevens niet toegestaan. De foto’s vallen onder het auteursrecht en zijn eigendom van de fotograaf. Het is op geen enkele wijze toegestaan om iets aan de foto’s te veranderen of ze te bewerken. Lees ook de algemene voorwaarden die van toepassing zijn bij een fotoshoot.

Contract

Bovenstaande zaken worden ook vastgelegd in een contract. Dit biedt een stukje zekerheid voor beide partijen, omdat we allebei weten wat we van elkaar mogen verwachten. Ook de poseer categorieën worden in dit contract vastgelegd.
Het contract vindt u hier: Toestemmingsverklaring van fotomodellen